PERHIMPUNAN PAGI BERSAMA JURUTERA DAERAHBIL. 1/2017

PADA 16 JANUARI 2017, JABATAN KERJA RAYA HILIR PERAK TELAH MENGADAKAN MAJLIS PERHIMPUNAN PAGI BIL. 1/2017 BERSAMA JURUTERA DAERAH, HAJI ABDUL RANI BIN HARUN.MAJLIS TERSEBUT TELAH DIADAKAN DI BILI GERAKAN JKR HILIR PERAK. TUJUAN UNTUK MENGERATKAN HUBUNGAN SILATURRAHIM DI ANTARA PIHAK PENGURUSAN DAN KAKITANGAN . DALAM UCAPAN JURTERA DAERAH ANTARA LAIN SUPAYA SEMUA KAKITANGAN BEKERJASAMA DALAM MEMBANTU JABATAN UNTUK MENYELESAIKAN SEGALA MASALAH YANG DI HADAPI OLEH MASYARAKAT. SEBAGAI KAKITANGAN AWAM SEHARUSNYA MENUNAIKAN TANGGUNGJAWAB UNTUK MENJAGA NAMA BAIK JABATAN.